Gaz ziemny dla biznesu

Proponowane produkty:

  • Sprzedaż produktów – stała cena na rok dostawy w grupach taryfowych, które wynikają z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Umowa kompleksowa - Klient zamawia dostawę u sprzedawcy, który odpowiada za bilansowanie dobowe jego dostaw. Produkt uwzględnia profil zużycia gazu: strukturę, bilansowanie, zmienności ceny, ryzyko wolumenu.
  • Sprzedaż produktów niestandardowych, których wycena odbywa się w oparciu o notowania polskiej giełdy gazu.