Zmiana sprzedawcy

Warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest zasada TPA (Third Party Access) dostępu stron trzecich do sieci. Odbiorcy sami mogą wybrać sprzedawcę energii, korzystając z istniejącej sieci energetycznej Operatora Systemu Dystrybucji - przesyłu. W praktyce zasada TPA sprowadza się do zakupów w oparciu o dwie umowy. Zakup energii elektrycznej i usług przesyłu.

Poprzez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, formalności z Operatorem Systemu Dystrybucji mogą być załatwione przez tego sprzedawcę.

CEZ Trade Polska realizuje kompleksowo proces zmiany sprzedawcy zgodną z IRiESD, IRiESP.

 

Na straży przestrzegania zasady TPA stoi Prezes URE, który na wniosek strony rozstrzyga spory.  

Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej (1 lipca 2007 roku – nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005 r.):

  • Art. 4j „Odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy”
  • Odbiorcy o których mówi art. 3 w związku z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani zostali do stosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych na dokonanie zakupu energii elektrycznej.

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) Nowe brzmienie art. 4j i jego prawne skutki Art. 4j

„Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy”

- prawo zmiany sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

- określenie maksymalnego terminu trwania procedury zmiany sprzedawcy.